Under nybegynnerkurs får du låne utstyr.

Bruk av eget utstyr er greit om det holder NPF mål for kurset.