Naturen og oss

Etter å ha vært en ivrig bruker av natur hele livet, er det naturlig å vise hensyn i den aktive bruken av den sårbare naturen i Lofoten.

Det meste av vår aktivitet følger retningslinjene i WWF (World Wildlife Foundation) Arctic Programs "Turisme og Naturvern i Arktis".

De 10 retningslinjene gir oss og kundene en grei grunnlinje å forholde oss til i vår ferdsel i naturen.

En del motorisert ferdsel er ikke lovlig i Lofoten, herunder snøscooter og å lande med helikopter utenfor flyplassene og tildelte landingsplasser.

Jann Engstad og Lofoten Aktiv følger opp dette meget nøye, og det unødvendige bråket som følger denne type aktivitet passer aldri inn i aktivitetene han gjennomfører med sine gjester. Engstad er en av de 5 første i Europa med godkjent utdanning som LNT-MASTER. Leave No Trace er et opplæringsprogram som er utviklet i USA av NOLS (National Outdoor Leadership School) og er en toårig utdanning i teori og praksis. Helt enkelt er LNT å bruke naturen slik at ingen kan se at vi har vært der og at mange kan bruke et "rent" område over lang tid.

Her er noen grunnregler for utdanning og praksis;

  • Å lære og praktisere Leave No Trace teknikker slik at LOFOTEN AKTIV kan bli en modell og hver guide et ideal for våre kunder og andre reiselivsbedrifter i våre områder.
  • Å aktivt promotere miljøansvar i hvordan vi opererer, vise respekt for lokale "moderne" miljøer og den kulturen vi lever i. Videre å lære våre kunder hvordan man kan leve og arbeide i vår natur uten å sette for mange varige spor etter oss.
  • Å bygge positive mellommenneskelige forhold og skape et miljø der vi kan dele våre tanker og ideer innen naturvennlig naturbasert reiseliv.
  • Lære nye konsepter for å være ute i naturen over lengre perioder. Og å åpne seg for nye ideer, utstyr, trender og teknikker innen våre etablerte kunnskapsfelt.

Jann Engstad er tildelt  1.prisen i 1998 og ble 1.runner-up i 1991 for målbevisst arbeid og inspirerende deltagelse i "Linking Tourism and Conservation in the Arctic" - prosjektet til WWF.

I 2002 var Engstad og Lofoten Aktiv utvalgt av Landsdelsutvalget for NordNorge og Nord-Trøndelag til å delta på Interreg IIIB møte på Island, vedrørende "Sustainable use of nature and natural resources".

Fra 2006-2008 var Engstad med i det nordatlantiske nettverket Nature Based Tourism.