Geografi

Lofoten er øygruppen vest i havet nord for Polarsirkelen, på 67. og 68. breddegrad.

De viktigste øyene er Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy og Røst.

Den sydlige delen av Norges øy, Hinnøya, ligger politisk sett også i Lofoten på samme måte som den nordligste delen av Austvågøy politisk sett ligger i Vesterålen.

Øygruppas samlede areal er 1227 kvadratkilometer. Det bor ca. 24.000 mennesker i regionen. Med bil er det 180 kilometer fra Raftsundet bro i nord til Å, E10s endepunkt. Fra Lofotodden, på sydspissen av Moskenesøy, er det mer enn 60 km i luftlinje til Skomvær, det sydligste punkt i Lofoten.

Lofoten strekker seg som en fjellvegg sørvest i havet. Mellom fastlandet og Lofotveggen ligger Vestfjorden. Lofoten er fjell, tinder og noe flatland, storhav og lune viker, strender og uberørte landområder.

Historie
De første menneskene kom til Lofoten tidligere enn 7000 år siden. Steinalderfolket levde av fiske og fangst i et område med gode levevilkår. Hele Lofoten var den gang dekket med store furu- og bjørkeskoger. Her var det hjort, bjørn, villrein, gaupe og bever og havet yrte av fisk, sel og hval. Jordbruket utviklet seg tidlig, og allerede for 4000 år siden ble det dyrket korn i Lofoten.

I vikingtiden vokste det fram flere store høvdingseter. På Borg, Vestvågøy, er det funnet tufter av et høvdingsete med den største gildehall man kjenner fra vikingtiden i hele Norden. Bygningen var 8,5 meter bred og hele 83 meter lang. En rekonstruksjon av bygningen er oppført på Borg. Lofotr, vikingmuseet på Borg, ble åpnet i juni 1995.

Lofotfisket ble tidlig viktig. År 860 gjorde kong Alfred av England en nedskrivelse om tørrfisk som vikingen Ottar hadde med seg fra Vágar i Lofoten. Kong Øystein fant fisket så viktig at han allerede i 1103 lot bygge en kirke i Vågan, som den gang var tyngdepunktet for Lofotfisket. Her «lot» han også bygge de første rorbuene som er nevnt i sagaen, år 1120. Tørrfisk produsert av skrei var den viktigste handelsvaren, og markedene var stort sett hele Europa. Fremdeles er Italia det viktigste markedet for tørrfisk av beste kvalitet fra Lofoten. Ved Kabelvåg finner man beliggenheten for Nordkalottens eneste bydannelse i mellomalderen, Vågar.

Fra 1300-tallet ble Lofoten skattemessig lagt under Bergen. Dette var begynnelsen på en 600 år lang økonomisk dominans, først utøvet av hanseatene, senere av deres norske arvtakere. Skiftende tider med uår og fattigdom ble avløst av perioder med gode år og stor rikdom. Fra 1860-årene kom de store sildeinnsigene som skapte grunnlag for oppblomstring, velstand og tilflytting. Grunnlaget for dagens bosetting var lagt.

Klima
Den varme Golfstrømmen gjør klimaet i Lofoten mye mildere enn andre områder i verden som er like langt nord, f.eks Alaska og Grønland.

Kystklimaet i Lofoten gjør vintrene milde og somrene forholdsvis kjølige. Januar og februar er de kaldeste månedene, med en middeltemperatur på minus 1 grad. Juli og august er varmest med middel temperatur på 12 grader. Mai og juni er tørrest, med middelnedbør på 40mm regn.