Opplæring hos Lofoten Aktiv handler om å gjøre deg til den mest selvhjulpne, fritenkende og dyktige padleren du kan være.

Målet er å gi god veiledning, der sunne tankeprosesser og et solid grunnlag av ferdigheter er med å utvikle deg til en dyktig padler.

Taktikk:

Veileder og deltaker blir enige om å arbeide med ferdigheter de velger basert på konseptene nedenfor:

  1. Vi starter med utgangspunkt i hver enkelt sine nåværende ferdigheter.
  2. Vi bygger ferdigheter for langsiktig utvikling av padleren.
  3. Vi gir direkte tilbakemelding på de spesifikke ferdigheter som praktiseres.
  4. Vi lærer ferdighetene for å fremme personlig utvikling.
  5. Vi øver på teknikker for å automatisere de.
  6. Vi øver så effektivt som mulig for å videreutvikle vår egen ferdighet.
  7. Vi arbeider for å få høyre og venstre bevegelse så like som mulig.
  8. Å ha så mye moro som mulig underveis.

Resultat: glade padlere!